Tennistraining 2020

De tennistraining wordt gegeven door Stan Tennis Academie Noord op de donderdagmiddag en -avond. Tijdens tennistraining zijn daarvoor minimaal twee banen gereserveerd. Het lesseizoen bestaat uit 17 lessen vanaf april 2020.
Aanmelding voor tennisseizoen 2020 start binnenkort.

Junioren

Afhankelijk van de aanmeldingen maken wij in overleg met de trainer een passende groepsindeling. Wij proberen zoveel mogelijk rekening te houden met eventuele wensen betreffende groepsindeling en lestijden. Het is echter niet altijd mogelijk om aan alle wensen te voldoen. Garanties daarover kunnen wij dan ook niet geven. Zo nodig vindt hierover vooraf overleg plaats met deelnemers. Alle trainingen worden donderdagmiddag en -avond in Eenrum gegeven tussen 14.30 en 19.00 uur. Facturering van de trainingen voor junioren wordt verzorgd door Ltc Odivia.

Senioren

Voor de seniorengroepen wordt afhankelijk van het aantal aanmeldingen een goede groepssamenstelling gemaakt. Daarbij bestaat de mogelijkheid om zo nodig gezamenlijke trainingsgroepen met deelnemers van andere verenigingen te maken. Deelnemers worden hierover na de aanmelding verder geïnformeerd. Alle trainingen worden donderdagavond in Eenrum gegeven tussen 19.00 en (uiterlijk) 23.00 uur. Groepsindeling en facturering voor trainingen van senioren wordt verzorgd door Stan Tennis Academie Noord.

Aanmeldingsformulier

Odivia Leden kunnen zich hier aanmelden voor tennistraining 2019. Ben je nog geen lid van Odivia? Ga dan naar Lid worden. Nadat de lesgroepen zijn ingedeeld ontvang je daarvan bericht per email.

(*) Verplicht

Vul een naam in
Vul een naam in
Vul een naam in
Vul een naam in

Vragen/opmerkingen over groepsindeling en lestijden*

* Wij proberen zoveel mogelijk rekening te houden met eventuele wensen betreffende groepsindeling en lestijden. Het is echter niet altijd mogelijk om aan alle wensen te voldoen. Garanties daarover kunnen wij dan ook niet geven.

Akkoordverklaring

Hierbij verklaar ik akkoord te gaan met en gebonden te zijn aan de voorwaarden zoals vermeld op de pagina tennisles en de Voorwaarden van Stan Tennis Academie Noord. Deze akkoordverklaring wordt beschouwd als rechtsgeldige verificatie van de identiteit van de inzender van het aanmeldingsformulier. Ingeval van aanmelding van een juniorlid verklaar ik het aanmeldingsformulier in te dienen als ouder of wettelijk vertegenwoordiger van de minderjarige.

Vul alle verplichte (*) velden in.

Bedankt voor jouw aanmelding. Als de groepsindeling bekend is ontvang je daarvan bericht per email.×
Opps! Er ging iets mis. Zou je het nog eens opnieuw kunnen proberen?×

Tennisschool

De tennislessen worden gegeven door Stan Tennis Academie Noord. Iedere deelnemer krijgt training op zijn of haar niveau. Zo worden er diverse zaken in de trainingen behandeld: basisslagen, spelregels, plaatsing, vaart, bijzondere slagen, tactiek, mentaliteit, conditie, combinatieslagen.

Junioren

Training voor junioren is opgebouwd van basisvaardigheden naar slagvaardigheid en techniek tot tennis op de hele baan. Aangepaste baanlengtes en speciale lesmaterialen maken het voor kinderen mogelijk het tennisspel te leren op een manier die past bij hun fysieke, emotionele ontwikkeling en technische en tactische vaardigheden.

Senioren

De trainingen van de senioren worden verdeeld in verschillende groepen: beginners, licht gevorderden en gevorderden. Hierdoor traint ieder op zijn/haar eigen niveau met daaraan gekoppeld de juiste oefenstof.

Voorwaarden

Op de tennislessen zijn de Voorwaarden van Stan Tennis Academie Noord van toepassing. Om tennisles te volgen moet je lid te zijn van Ltc Odivia.

Lesseizoen

Het lesseizoen bestaat uit 17 lessen beginnend in april 2020. In de (school)vakanties is er geen tennisles. Alle lesdata, groepen en tijden worden voorafgaand aan het lesseizoen vermeld op deze pagina.

Afmelden voor een training

Wanneer je een keer niet kunt trainen kun je je afmelden door een SMS te sturen naar trainer Stan Naaktgeboren | 06-25159332. Vermeld je naam, vereniging en trainingstijd. Bij verhindering is de les voor eigen rekening, ook bij een eerste les uit een serie.

Lesuitval

Zonder tegenbericht gaat de les altijd door. Als een training niet doorgaat word dit gemeld op de twitteraccount @geentennisles. Zo mogelijk wordt je door iemand van Odivia op de hoogte gesteld en wordt dit op de website vermeld. Als lessen uitvallen door afwezigheid van de trainer wordt een vervangende trainer ingezet of wordt er een vervangende datum vastgesteld. Indien door weersomstandigheden de les niet door kan gaan worden de eerste drie lessen ingehaald in de daarvoor aangegeven inhaalperiode, aan het eind van het seizoen.

Annulering

In geval van ziekte en/of kort durende blessures vindt er geen restitutie plaats. In geval van verhuizing en/of langdurige blessure (mits er een doktersverklaring kan worden overlegt) van de lesser vindt alleen restitutie van lesgeld plaats indien de plaats wordt ingenomen door een andere betalende lesser.

Organisatie

De lesgroepen worden ingedeeld door Stan Tennisacademie Noord. De voorwaarden, kosten voor tennistraining, communicatie en facturering wordt volledig verzorgd door Stan Tennisacademie Noord.

Copyright © 2020 Ltc Odivia Tennisclub Eenrum ‚óŹ Alle rechten voorbehouden