Tennistraining 2019

De tennistraining wordt gegeven door Stan Tennis Academie Noord op de donderdagmiddag en -avond. Tijdens tennistraining zijn daarvoor minimaal twee banen gereserveerd. Het lesseizoen bestaat uit 17 lessen vanaf 4 april 2019.

Junioren

Afhankelijk van de aanmeldingen maken wij in overleg met de trainer een passende groepsindeling. Wij proberen zoveel mogelijk rekening te houden met eventuele wensen betreffende groepsindeling en lestijden. Het is echter niet altijd mogelijk om aan alle wensen te voldoen. Garanties daarover kunnen wij dan ook niet geven. Zo nodig vindt hierover vooraf overleg plaats met deelnemers. Alle trainingen worden donderdagmiddag en -avond in Eenrum gegeven tussen 14.30 en 19.00 uur. Facturering van de trainingen voor junioren wordt verzorgd door Ltc Odivia.

Senioren

Voor de seniorengroepen wordt afhankelijk van het aantal aanmeldingen een goede groepssamenstelling gemaakt. Daarbij bestaat de mogelijkheid om zo nodig gezamenlijke trainingsgroepen met deelnemers van andere verenigingen te maken. Deelnemers worden hierover na de aanmelding verder geïnformeerd. Alle trainingen worden donderdagavond in Eenrum gegeven tussen 19.00 en (uiterlijk) 23.00 uur. Groepsindeling en facturering voor trainingen van senioren wordt verzorgd door Stan Tennis Academie Noord.

Groepen & Tijden

De groepen & Tijden worden na aanmelding en indeling bekend gemaakt.


Groep I

15.30 - 16.15 uur


Evy Vos
Remon Prins
Siebren Boerhave
Lotte Heidema
Daaf Staal
Emma Hommes
Siemen Jan Hommes

Groep II

16.15 - 17.00 uur


Luca Deddens
Noor de Witt
Evy Boot

Groep III

17.00 - 18.00 uur


Jorn Meijer
Thieme Smit
Koen de Witt
Maartje Steentjes
Niek de Vries
Jan Steentjes

Groep IV

18.30 - 19.30 uur


Lynn Boot
Batoul Aldougheim
Willemijn Elzinga
Ben Gaaikema
Marieke Peters
Nienke Elzinga
Sanne Heidema
Rosalie Verzendaal
Lisa Hommes

Groep V

19.30 - 20.30 uur


Tjerk Elzinga
Jeroen Musters
Hans Luit
Erik de Haan
Niels Loonstra
Rick Schreuder
Luuk Kremer
Chris Bijleveld

Groep VI

20.30 - 21.30 uur


Martha Leutscher
Géanne Kremer
Anneke Venema
Ilse Bakker

Groep VI

21.30 - eind


Lia van Dijken
Jan Heine Staal
Irma Kamminga

Traningsdata (junioren)


4 april ● 11 april ● 18 april ● 25 april ● 9 mei ● 16 mei ● 23 mei ● 6 juni ● 13 juni ● 20 juni ● 27 juni ● 4 juli ● 11 juli ● 29 augustus ● 5 september ● 12 september ● 19 september ● 26 september inhaal ● 3 oktober inhaal ● 10 oktober inhaal

Aanmeldingsformulier

Odivia Leden kunnen zich hier aanmelden voor tennistraining 2019. Ben je nog geen lid van Odivia? Ga dan naar Lid worden. Nadat de lesgroepen zijn ingedeeld ontvang je daarvan bericht per email.

(*) Verplicht

Vul een naam in
Vul een naam in
Vul een naam in
Vul een naam in

Vragen/opmerkingen over groepsindeling en lestijden*

* Wij proberen zoveel mogelijk rekening te houden met eventuele wensen betreffende groepsindeling en lestijden. Het is echter niet altijd mogelijk om aan alle wensen te voldoen. Garanties daarover kunnen wij dan ook niet geven.

Akkoordverklaring

Hierbij verklaar ik akkoord te gaan met en gebonden te zijn aan de voorwaarden zoals vermeld op de pagina tennisles en de Voorwaarden van Stan Tennis Academie Noord. Deze akkoordverklaring wordt beschouwd als rechtsgeldige verificatie van de identiteit van de inzender van het aanmeldingsformulier. Ingeval van aanmelding van een juniorlid verklaar ik het aanmeldingsformulier in te dienen als ouder of wettelijk vertegenwoordiger van de minderjarige.

Vul alle verplichte (*) velden in.

Bedankt voor jouw aanmelding. Als de groepsindeling bekend is ontvang je daarvan bericht per email.×
Opps! Er ging iets mis. Zou je het nog eens opnieuw kunnen proberen?×

Tennisschool

De tennislessen worden gegeven door Stan Tennis Academie Noord. Iedere deelnemer krijgt training op zijn of haar niveau. Zo worden er diverse zaken in de trainingen behandeld: basisslagen, spelregels, plaatsing, vaart, bijzondere slagen, tactiek, mentaliteit, conditie, combinatieslagen.

Junioren

De junioren krijgen les in drie fasen. Deze fasen zijn opgebouwd van basisvaardigheden naar slagvaardigheid en techniek tot tennis op de hele baan. Aangepaste baanlengtes en speciale lesmaterialen maken het voor kinderen mogelijk het tennisspel te leren op een manier die past bij hun fysieke, emotionele ontwikkeling en technische en tactische vaardigheden.

Senioren

De trainingen van de senioren worden verdeeld in verschillende groepen: beginners, licht gevorderden en gevorderden. Hierdoor traint ieder op zijn/haar eigen niveau met daaraan gekoppeld de juiste oefenstof.

Voorwaarden

Op de tennislessen zijn de Voorwaarden van Stan Tennis Academie Noord van toepassing voor zover deze niet in strijd zijn met de voorwaarden en bepalingen op deze website. Om tennisles te volgen moet je lid te zijn van Ltc Odivia.

Lesseizoen

Het lesseizoen bestaat uit 17 lessen beginnend in april 2019. In de (school)vakanties is er geen tennisles. Alle lesdata, groepen en tijden worden voorafgaand aan het lesseizoen vermeld op deze pagina.

Afmelden voor een training

Wanneer je een keer niet kunt trainen kun je je afmelden door een SMS te sturen naar trainer Stan Naaktgeboren | 06-25159332. Vermeld je naam, vereniging en trainingstijd.

Uitval door weersomstandigheden

Als een training niet doorgaat word dit gemeld op de twitteraccount @geentennisles. Zo mogelijk wordt je door iemand van Odivia op de hoogte gesteld en wordt dit op de website vermeld.

Annulering

In geval van ziekte en/of kort durende blessures vindt er geen restitutie plaats. In geval van verhuizing en/of langdurige blessure (mits er een doktersverklaring kan worden overlegt) van de lesser vindt alleen restitutie van lesgeld plaats indien de plaats wordt ingenomen door een andere betalende lesser.

Organisatie

De lesgroepen voor junioren worden ingedeeld door Ltc Odivia. De kosten voor tennistraining zijn afhankelijk van het aantal deelnemers in een groep en de tijdsduur van de les. Door indiening van het inschrijfformulier ga je een betalingsverplichting aan, ook al maak je geen gebruik van het recht op deelname aan de cursus. Facturering vindt plaats door Ltc Odivia.

De lesgroepen voor senioren worden ingedeeld door Stan Tennisacademie Noord. De voorwaarden, kosten voor tennistraining, communicatie en facturering voor senioren wordt volledig verzorgd door Stan Tennisacademie Noord.

Voorbeeld heel seizoen Junioren

Lesduur 60 minuten – 6 deelnemers
Kosten heel seizoen (17 lessen)
€ 100,00 per deelnemer

Copyright © 2020 Ltc Odivia Tennisclub Eenrum ● Alle rechten voorbehouden