Opendag 2019

Ltc Odivia | Zaterdag 18 mei | 10.00 - 16.00 uur

Op zaterdag 18 mei organiseren wij een open dag om jong en oud kennis te laten maken met de tennissport. Heb je ooit getennist en zou je weer willen beginnen of is de sport helemaal nieuw voor jou? Kom een kijkje nemen op onze tennisclub en hoor van onze leden hoe leuk tennis is!

LOCATIE SPORTPARK EENRUM, J.J. WILLINGESTRAAT 5, 9967 PB EENRUM

Maak kennis met tennis

Vanaf 10 uur is iedereen van harte welkom om een balletje te slaan. Dus zeg het voort en neem zoveel mogelijk mensen mee. Je kunt ook meedoen aan een tennisclinic, spelvormen voor junioren of minitoernooi. Voor rackets wordt gezorgd. Neem zelf sportkleren en sportschoenen mee (zonder profiel).

Aanbieding voor tennnisseizoen 2019

Deelnemers aan de Opendag kunnen gebruikmaken van onze aanbieding voor tennisseizoen 2019: lidmaatschap & 10 tennistrainingen voor € 75. Je kunt vrijwel onbeperkt gebruik maken van de tennisbanen. Je kunt meedoen aan alle toernooien en activiteiten die door Odivia georganiseerd worden.

De tennistraining wordt gegeven door Stan Tennis Academie Noord op de donderdagmiddag en -avond. De trainingen beginnen op donderdag 6 juni (in de zomervakantie zijn er geen trainingen). Je wordt ingedeeld in een trainingsgroep waarbij rekening wordt gehouden met jouw tenniservaring.

 • Aanbieding
 • € 75,00
 • Voor Junioren & Senioren
 • Contributie 2019 + 10 tennistrainingen
 • Lidmaatschap Senior*
 • € 40,00
 • + € 17,13 KNLTB Contributie
 • Lidmaatschap juni - december 2019
 • * 2001 of eerder

 • Lidmaatschap Junior*
 • € 20,00
 • + € 17,13 KNLTB Contributie
 • Lidmaatschap juni - december 2019
 • * 2002 of later

Meld je nu aan en begin direct met tennissen

Als jij het aanmeldingsformulier hebt ingevuld ontvang je een email met de door jouw ingevulde gegevens. Na de verwerking van jouw gegevens ontvang je een email met de bevestig van jouw lidmaatschap en (evt.) indeling trainingsgroep.

1. Vul jouw gegevens in

(*) Verplicht

Naam

Vul een naam in
Vul een naam in
Vul alleen letter(s) in

Adres

Vul een straatnaam in
Vul een geldige postcode in
Vul plaatsnaam in
Vul geldig emailadres in

Geboortedatum

Vul een datum in

Telefoon

Vul alleen cijfers in

KNLTB Bondsnummer

Mijn keuze:*

Vragen/opmerkingen

2. Akkoordverklaring

Hierbij verklaar ik akkoord te gaan met en gebonden te zijn aan de Statuten, het Huishoudelijk reglement, het privacybeleid en aan de andere reglementen of voorwaarden van Ltc Odivia. Leden gaan ermee akkoord dat zij van Ltc Odivia regelmatig per email informatie ontvangen over activiteiten of mededelingen van de vereniging. Deze akkoordverklaring wordt beschouwd als rechtsgeldige verificatie van de identiteit van de inzender van het aanmeldingsformulier. Ingeval van aanmelding van een juniorlid verklaar ik het aanmeldingsformulier in te dienen als ouder of wettelijk vertegenwoordiger van de minderjarige.

Vul alle verplichte (*) velden in.

Bedankt voor jouw aanmelding. Wij hebben jouw gegevens ontvangen.×
Opps! Er ging iets mis. Zou je het nog eens opnieuw kunnen proberen?×

3. Stuur jouw profielfoto

Als je lid wordt van Odivia krijg je een KNLTB ledenpas die je kunt gebruiken voor competities en toernooien. Met deze pas ben je verzekerd tegen ongevallen op de tennisbaan en krijg je korting bij partners van de KNLTB en op toegangskaarten voor tennisevenementen in Nederland.

De ledenpas moet voorzien zijn van een profielfoto. Stuur een foto waarop jouw gezicht duidelijk herkenbaar is (geen zonnebril, pet of ogen dicht). Stuur jouw foto in per email. Stuur een gangbaar fotoformaat (.jpg/.gif/.png) van minimaal 300 x 400 pixels. Wij gebruiken jouw foto UITSLUITEND voor voor juiste weergave op de ledenpas. Zo nodig bewerken wij jouw foto daarvoor.

Voorwaarden lidmaatschap

Door toetreding als lid van de vereniging onderwerpen de leden zich aan de statuten, het huishoudelijk reglement en andere reglementen van de vereniging.

Wijziging gegevens

Adres- en overige wijziging van jouw gegevens dienen te worden gemeld aan de ledenadministratie. Vul daarvoor het formulier Update mijn gegevens in.

Opzeggen lidmaatschap

Het opzeggen van het lidmaatschap van Ltc Odivia is alleen schriftelijk mogelijk en dient te geschieden vóór 1 januari. Bij opzegging wordt tevens de aanmelding bij de KNLTB beëindigd. Bij beëindiging van het lidmaatschap moeten in bezit zijnde sleutels van het toegangshek/clubhuis worden ingeleverd.
Leden die hun lidmaatschap opzeggen tussen 1 januari en 1 april zijn € 10 administratiekosten verschuldigd. Na 1 april is het volledige bedrag aan contributie verschuldigd. In dat geval loopt het lidmaatschap door tot 1 januari van het volgende jaar.
Opzeggingen bij voorkeur per e-mail aan
tennis@odivia.com of per post aan Ltc Odivia, p/a dr. Posthumuslaan 24, 9967 PN EENRUM

Blessureregeling

Ltc Odivia heeft een regeling voor leden met een langdurige blessure waardoor er niet kan worden getennist. Als je denkt hiervoor in aanmerking te komen, kun je dat vóór 1 april van ieder nieuw seizoen melden bij de penningmeester. Het bestuur beslist of de regeling van toepassing is en er geen contributie betaald hoeft te worden. Als je tijdens het seizoen alsnog gaat tennissen, dan is het hele bedrag aan contributie verschuldigd. Deze regeling geldt niet voor blessures die je tijdens het seizoen hebt gekregen. De vrijstelling van contributie geldt alléén voor de verenigingscontributie. Leden met een langdurige blessure worden niet afgemeld bij de KNLTB. De KNLTB-Bondsbijdrage is dus gewoon verschuldigd. Je ontvangt ook gewoon de KNLTB-ledenpas.

Tennistraining

De tennistraining wordt gegeven door Stan Tennis Academie Noord op de donderdagmiddag en -avond. De kosten voor tennisles zijn afhankelijk van het aantal deelnemers in een groep en de tijdsduur van de les. De facturen voor contributie en tennisles worden per email verzonden.

Introductieregeling

Niet-leden kunnen door leden worden geïntroduceerd. Leden die iemand willen introduceren kunnen daarom verzoeken door een email aan tennis@odivia.com met hun eigen naam en de naam en het adres van de geïntroduceerde. Het bestuur beslist over de introductie. De beslissing ontvang je per email.
Na de introductie (maximaal 5 maal) dient te worden besloten of men wel of geen lid wil worden van Ltc Odivia. Verdere introductie is daarna niet meer toegestaan, ook niet in een volgend seizoen.

Copyright © 2020 Ltc Odivia Tennisclub Eenrum ● Alle rechten voorbehouden