• My Image
 • Banen slepen

  Na het tennissen moeten de banen altijd gesleept worden.

  Wij hebben tennisbanen die op afschot zijn gelegd. Om het afschot te behouden is het noodzakelijk dat de banen worden gesleept van laag naar hoog. Hier lees je hoe dat moet. Het is erg belangrijk dat iedereen altijd op deze wijze de banen sleept. Op deze wijze slepen draagt bij tot minder onderhoud en reparaties en bevordert de goede bespeelbaarheid van de banen. Spreek leden die 'vergeten' te slepen hier op aan. Altijd goed slepen is van het grootste belang!

  My Image

  Sleepinstructie

  1. Pak het sleepnet en sleep eerst langs de goot. Daarbij moet je onder een flauwe hoek van de goot af slepen (zodat geen grote hoeveelheden gravel in de goot terecht komen). Begin op alle banen altijd bij de goot. Dit is altijd het laagste punt van de baan.

  2. Sleep vervolgens de baan in de lengterichting van laag naar hoog. Bekijk de sleeprichting op het diagram hierboven. Sleep steeds tot aan het hekwerk zodat ook het gedeelte achter de baseline goed gesleept wordt. Sleep ook het gedeelte tussen de baan waarop je gespeeld hebt en de volgende baan.

  3. Zet de scoreborden weer op 0 - 0.

  4. Sproeien gaat automatisch. Wij hebben een volledig automatische beregeningsinstallatie. Voor het behoud en de kwaliteit van de banen moet regelmatig gesproeid worden. Dit gebeurt op vaste tijden zodat de hele dag probleemloos getennist kan worden. Zo nodig kan extra beregend worden, bijvoorbeeld bij langdurige droogte of extreme hitte. Als er gesproeid wordt terwijl je aan het tennissen bent, ga dan van de baan af. De installatie sproeit de banen na elkaar gedurende ongeveer 15 minuten. Na een sproeibeurt zijn de banen doorgaans direct bespeelbaar. De beregeningsinstallatie wordt slechts door enkele mensen van onze vereniging bediend. Als je desondanks meent dat de banen te droog zijn kun je een email sturen naar tennis@odivia.com. Wij zullen daarop zo snel mogelijk actie ondernemen.


  LED-verlichting

  1. De LED-verlichting mag NIET EERDER worden aangezet dan 15 minuten vóór zonsondergang. Bediening vindt plaats op het bedieningspaneel naast de meterkast (zie afbeelding).

  2. Door de knop van de betreffende baan kort in te drukken, zal de verlichting van de betreffende baan op trainingsniveau* gaan branden.

  3. Door de knop van de betreffende baan nog een keer kort in te drukken, zal de verlichting van de betreffende baan op oriëntatie niveau gaan branden. Het indicatielampje van die baan zal nu langzaam knipperen. Steeds als een drukknop kort ingedrukt wordt, zal de verlichting van die baan wisselen tussen trainings- en oriëntatieniveau.

  4. Door de knop van de betreffende baan 3 seconden of langer ingedrukt te houden zal de verlichting van die baan uit gaan. Als je klaar bent met spelen doe je direct het licht van die baan uit. Dus ook als op de andere baan nog gespeeld wordt (banen kunnen afzonderlijk aan- en uitgeschakeld worden).

  5. De LED verlichting mag bij vrij tennissen gebruikt worden TOT UITERLIJK 22 u. De LED verlichting mag bij toernooien en evenementen (waaronder competities, tennistraining en toss) gebruikt worden tot UITERLIJK 23 u.

  6. Bij problemen met de bediening van LED-verlichting moet DIRECT een bestuurslid worden gebeld voor overleg over het geconstateerde probleem.

  * Het bestuur kan besluiten dat de verlichting op wedstrijdniveau gebruikt wordt. Bediening daarvan gebeurt uitsluitend door bestuursleden met daarvoor benodigde sleutel.

  My Image

  Baanreglement

  Om ervoor te zorgen dat alle leden zonder problemen gebruik kunnen maken van de banen is een baanreglement opgesteld waar iedereen zich aan dient te houden. Je kunt andere leden aanspreken op het niet naleven hiervan.

  Copyright © 2022 Ltc Odivia Tennisclub Eenrum ● Alle rechten voorbehouden