Help een handje op jouw tennisclub

Ik wil graag helpen. Wat kan ik doen?

Wij zijn een kleine tennisclub. Onze club moet zelf alles regelen. Dit betekent dat er nog al wat moet gebeuren om een geslaagd tennisseizoen te hebben. Het is daarom belangrijk dat zoveel mogelijk leden actief zijn op de tennisclub. Wij vragen de leden daarom iets extra's te doen voor de tennisclub. Wij hopen dat veel leden iets willen doen voor de tennisclub. Kleine dingen kunnen vaak al veel helpen. Wij willen deze taken liever niet verplicht stellen zoals veel andere verenigingen doen. Wij hebben gelukkig al veel leden die zich inzetten voor onze club. Bekijk hieronder wat jouw bijdrage kan zijn.

Kantinedienst

Kantinedienst is erg belangrijk voor onze tennisclub. Tijdens (zomeravond)competitie, toernooien en toss is de kantine geopend. De taak van de kantinedienst is gastvrij optreden. Je bent barman of -vrouw die drankjes en kleine snacks serveert. Je zorgt dat de kantine er netjes uitziet, dat de afwas is gedaan en de ijskast is gevuld. Je rekent alle consumpties af, verantwoord die in het kasboek en je zorgt voor afdracht van contant geld aan de penningmeester. Het is erg leuk om kantinedienst te doen. Het is erg gezellig en je kunt daar zelf een belangrijke bijdrage aan leveren. De kantinedienst wordt verzorgd door de Kantinecommissie. Leden van de Kantinecommissie worden voorafgaand aan het tennisseizoen ingedeeld voor een aantal diensten. De diensten duren meestal drie of vier uur afhankelijk van de activiteit. Gelukkig hebben wij al veel leden die soms al jaren in de Kantinecommissie zitten. Wij hebben echter ook regelmatig nieuwe mensen nodig die eens willen helpen in de kantine.

Als je geïnteresseerd bent om te helpen met de kantinedienst, of hierover meer informatie wilt, dan kun je een email sturen naar tennis@odivia.com. Er wordt daarna contact met je opgenomen.


Schoonmaak

Sportverenigingen moeten steeds meer dingen zelf doen. Zo doen wij de schoonmaak van het clubhuis zelf. Tijdens het seizoen moet het clubhuis regelmatig (minimaal eens per twee weken) schoon worden gemaakt. Een aantal leden heeft deze taak op zich genomen. Zij kunnen jouw hulp goed gebruiken.

Als je geïnteresseerd bent om te helpen met de schoonmaak, of hierover meer informatie wilt, dan kun je een email sturen naar
tennis@odivia.com. Er wordt daarna contact met je opgenomen.


Onderhoud

Onderhoud tennisbanen
Wij moeten het onderhoud van de tennisbanen geheel zelf verrichten. Voordeel van onze baansoort is dat de jaarlijkse voorjaarsbeurt niet nodig is. Maar er blijft nog genoeg werk over om de banen het hele seizoen in topconditie te houden. Het wekelijkse onderhoud wordt uitgevoerd op de zaterdagochtend. Het is van groot belang om voldoende leden te hebben die dit onderhoud uit kunnen voeren. Meld je hiervoor aan zodat iedere zaterdag voldoende mensen beschikbaar zijn. Wekelijks onderhoud is een absolute voorwaarde voor optimaal gebruik van onze banen!

Onderhoud en schilderwerk clubhuis
Onderhoud en schilderwerk van ons clubhuis moeten wij zelf doen. Hiervoor hebben we doorlopend handige klussers nodig die het leuk vinden om het clubhuis goed te onderhouden. Deze werkzaamheden worden afhankelijk van de klus gepland gedurende het hele tennisseizoen.

Technische commissie
Wij hebben een Technische commissie die verantwoordelijk is voor de uitvoering en coördinatie van alle werkzaamheden betreffende het onderhoud van de banen, clubhuis en terrein. Alle noodzakelijke werkzaamheden worden door de Technische commissie gepland.

Als je geïnteresseerd bent om te helpen met onderhoud van de banen of klussen, of hierover meer informatie wilt, dan kun je een email sturen naar
tennis@odivia.com. Er wordt daarna contact met je opgenomen.


Fotograveren

Wij plaatsen foto's van activiteiten, meestal toernooien, op deze website. Als je goed bent in fotograferen, vooral sportfotografie, en mooie foto' s kunt maken dan ontvangen wij die graag. Ook hebben wij goede foto's nodig van het clubhuis en de banen op momenten dat er geen activiteiten zijn. Dit materiaal kunnen wij gebruiken om de website regelmatig te vernieuwen.

Je kunt jouw foto's in origineel formaat per email sturen naar
tennis@odivia.com.


Ideeën

Iets wat iedereen kan doen is meedenken! Er zijn heel veel dingen die wij organiseren voor de tennisclub. Soms kan dat beter, of anders. Dit kan op allerlei dingen betrekking hebben, bijvoorbeeld het besparen van kosten, de organisatie van toernooien, communicatie met de leden, assortiment van de kantine. Kortom: wij ontvangen jouw goede ideeën graag. Er hangt een ideeënbus in ons clubhuis of je kunt jouw idee per email sturen naar tennis@odivia.com.


Bestuur

Ltc Odivia heeft een actief bestuur dat naast het bevorderen en mogelijk maken van de beoefening van de tennisport belangrijk vindt dat zoveel mogelijk leden actief betrokken worden bij onze club. Regelmatig komt er een bestuursfuntie vrij. Wij komen daarom graag in contact met leden die het leuk vinden om dingen te regelen, in teamverband kunnen werken en een aantal jaren ons bestuur zouden willen versterken. Bij toekomstige vactures worden kandidaten benaderd door het bestuur. Voor verdere informatie kun je gerust even bellen met Roelof Mensinga | 06-30789889 of stuur een email naar tennis@odivia.com.


Ledenwerving

Ltc Odivia heeft gelukkig al enkele jaren een stabiel aantal leden, terwijl veel andere verenigingen te maken hebben met een afname van het aantal leden. Hoewel dit niet gemakkelijk zal zijn hopen wij toch een aantal nieuwe leden te kunnen werven. Een groter aantal leden heeft vele voordelen, bijvoorbeeld: financiële stabiliteit, betere deelname aan activiteiten, meer interactie tussen leden en betere leeftijdsopbouw van het ledenbestand.

Wij vragen jou om na te gaan of jij in jouw vrienden- en kennissenkring mensen hebt die mogelijk lid zouden willen worden van onze tennisclub. Wij vragen jou om deze mensen actief te benaderen en te interesseren voor het lidmaatschap. Op deze wijze moet het mogelijk zijn om snel weer een aantal nieuwe leden te verwelkomen.

Het werven van nieuwe leden is erg belangrijk voor onze tennisclub. Wij vragen alle leden: doe je best hiervoor! Kandidaten kun je verwijzen naar de website waar zij gemakkelijk kunnen aanmelden.


Sponsoring & Doneren

Onze tennisclub streeft naar een stabiele financiële situatie en sluitende exploitatie. Dit lukt de laatste jaren redelijk goed, maar omdat we maar een kleine club zijn hebben we maar een beperkte financiële armslag. Voor extra activiteiten of grotere investeringen zijn wij ook aangewezen op sponsoring en subsidies. De laatste tijd hebben wij hier al een aantal malen gebruik van kunnen maken, soms na een tip van actieve leden.

Wij vragen jou na te gaan of jij bedrijven of instellingen kent die onze tennisclub financieel willen ondersteunen. Als je een mogelijke sponsor of subsidieverstrekker weet verzoeken wij jou om contact op te nemen met Gerben Miedema (Penningmeester) | 06 13 800 627. Hij zal samen met jou nagaan op welke wijze wij de mogelijke sponsor/subsidieverstrekker kunnen benaderen.

Daarnaast kan iedereen natuurlijk ook een donatie doen. Sommige (oud)leden willen misschien iets extra's geven aan de club, maar ook als je het belangrijk vindt dat dat onze club actief sportbeoefening kan blijven promoten, bijvoorbeeld door aanbieden van schooltennis of clinics. Wij zijn blij met ieder bedrag zodat wij iets extra's kunnen doen!
Ga naar doneren >


Website

Jouw mening
Onze website is geheel in eigen beheer gemaakt. Onze website is vooral gemaakt voor onze leden en daarnaast voor onze relaties en andere belangstellenden. Wij proberen de informatie op de website zeer actueel te houden. Wij zijn erg benieuwd naar jouw mening over deze website. Als je een opmerking hebt over deze website of als je een idee hebt voor deze website dan horen wij dat graag.

Odivia blog | Jouw bijdrage
Het is ook mogelijk dat leden bijdragen leveren die wij kunnen plaatsen op de website/Odivia blog. Van deze mogelijkheid wordt door leden weinig gebruik gemaakt, en dat vinden wij jammer. Wij vragen jou daarom jouw bijdragen in te sturen. Dit kan van alles zijn wat te maken heeft met onze tennisclub: een wedstrijdverslag, impressie van een toernooi, een beschrijving van jouw competitieteam, of gewoon een leuk verhaaltje over tennis. Wij zijn benieuwd. Alle bijdragen kun je sturen naar tennis@odivia.com.

Facebook
Ltc Odivia heeft een pagina op facebook. Deze pagina is vooral bestemd voor onze leden. Maak hier gebruik van en plaats al jouw tennisbelevenissen op de Odivia tijdlijn. Foto's, filmpjes, verslagjes, opmerkingen. Wij hopen op een interactief tennisseizoen. Alle berichten die Ltc Odivia betreffen worden door ons op facebook geplaatst in de categorie vrienden.

Doe iets waar je goed in bent of wat je leuk vindt, en help jouw tennisclub

Copyright © 2021 Ltc Odivia Tennisclub Eenrum ● Alle rechten voorbehouden