Baanreglement

Om ervoor te zorgen dat alle leden zonder problemen gebruik kunnen maken van de banen is een baanreglement opgesteld waar iedereen zich aan dient te houden. Je kunt andere leden aanspreken op het niet naleven hiervan.

Gebruik van de tennisbanen

Vrij tennissen op de banen van Ltc Odivia is toegestaan door leden van Odivia en hun introducés (zie introductiereglement).

De banen mogen alleen worden betreden met tennisschoenen met inwendig profiel (gravelschoenen). Het dragen van sportkleding is verplicht.

De toegangspoorten bevinden zich bij baan 1 en bij de oefenkooi voor baan 2 en 3. Maak van de laatste gebruik wanneer op baan 1 gespeeld wordt. De sleutel hiervoor hangt in ’t Hok aan een oranje klos. Niet vergeten na het spel de poort te sluiten en de sleutel terug te hangen in de kantine.

Na ieder spel is het slepen van de gehele ((tot aan de opsluitbanden) baan volgens de aangegeven richtingen verplicht: altijd beginnen bij de goot en parallel met de goot blijven slepen (zie ook de Site). Na het slepen het koord van het net weer op de haak hangen.

Zet het scorebord zonodig weer terug op de blanco stand.

Odivia neemt deel aan verschillende tenniscompetities (KNLTB, Zomeravondcompetitie, Voor- en Najaarscompetitie). Op de tijdstippen dat er competitie wordt gespeeld is het gebruik van de banen voorbehouden aan de competitiespelers, dit met een maximum van twee banen per team. De eventueel op de derde baan begonnen wedstrijd kan uitgespeeld worden.

Wanneer er gesproeid wordt, mag er niemand op de baan zijn. Vermijd contact met de nevel.

Kijk op de Site voor de bezetting/bespeelbaarheid van de banen (Competitie, training, toernooi, onderhoud, vorst e.d.).

Technische commissie- en bestuursleden hebben de bevoegdheid om één of meerdere banen te sluiten voor onderhoudswerkzaamheden of ten gevolge van weersomstandigheden. Het baanonderhoud heeft onder alle omstandigheden voorrang (onder andere het sproeien van de banen). Vaste onderhoudstijd is wekelijks op zaterdagmorgen van 10:00 uur tot 12:00 uur.

Is het net op een baan naar beneden dan mag deze baan niet bespeeld worden (baan is net gerepareerd). Is het kleine toegangspoortje op slot dan mag geen enkele baan worden bespeeld (opdooi of zachte banen).

Het toegangshek dient door de laatste speler bij het verlaten van het complex te worden afgesloten. Tevens controleert hij/zij of de lichten uit zijn en de deuren van ’t Hok op slot zitten.

De maximale speeltijd bedraagt 30 minuten (bij enkelspel) en 45 minuten (bij dubbelspel) indien er anderen wachten. Als alle banen bezet zijn gaan de 30/45 minuten in bij aankomst van de eerste twee en/of tweede twee wachtenden en moet de langstspelende baan plaats maken voor de eerste twee wachtenden. Raadzaam is het eventueel uitnodigen tot het spelen van het dubbelspel bij grote drukte.

Gedragsregels

Loop niet over een baan waarop gespeeld wordt, ook niet langs de achterlijn.

Een bal die naar een andere baan rolt vraag je terug. Bij gevaar voor de bespeler van de naastgelegen baan doe je dat onmiddellijk. Anders wacht je even het einde van de rally af.

Gooi geen peuken e.d. op terras of banen.

Honden dienen op het complex altijd aangelijnd te zijn/worden.

Klop je schoenen bij het verlaten van de baan schoon en maak gebruik van de schoenenpoetser (borstels bij de toegangspoorten).

Slotbepaling

In gevallen waarin dit reglement niet voorziet beslist het bestuur.

Copyright © 2021 Ltc Odivia Tennisclub Eenrum ‚óŹ Alle rechten voorbehouden