Algemene Ledenvergadering 2023

Beslis mee over jouw club!

Wij nodigen alle Odivia leden graag uit voor onze algemene ledenvergadering 2023. Deze jaarvergadering wordt gehouden op vrijdag 17 maart 2023 in 't Hok, aanvang 20.00 uur. Wij hopen dat vele leden de moeite willen nemen om naar de jaarvergadering te komen. Zoals altijd worden alle belangrijke zaken van onze tennisclub besproken. Als jij mee wilt praten ben je van harte welkom.

Reactieformulier

Wij vinden het belangrijk dat alle leden gehoord kunnen worden. Als jij niet naar de jaarvergadering kunt komen of wilt komen, kun je jouw opmerkingen voor de jaarvergadering ook melden met dit formulier. Op deze wijze ingekomen opmerkingen worden gemeld en eventueel verder besproken in de jaarvergadering.

Deelnemer 1

Vul een naam in

Deelnemer 2

Vul een naam in

Opmerkingen

Bedankt voor jouw aanmelding/reactie.×
Opps! Er ging iets mis. Kun je het nog eens opniew proberen?×

Programma

Opening

Vaststelling agenda
Notulen algemene ledenvergadering 13 mei 2022 en 1 juni 2022
Jaarverslag 2022
Financieel Verslag 2022 | Verslag Kascommissie | Benoeming Kascommissie
Begroting 2023 | vaststellen % toegestane afwijking van de begroting | Vaststellen contributie 2023

Pauze

Voorstel wijziging statuten en huishoudelijk reglement
Bestuursverkiezing*
Verkiezing voorzitter artikel 15 lid 2 sub i (D.S.H. Elzinga heeft zich verkiesbaar gesteld)
Commissie 100-jarig bestaan Ltc Odivia op 21 april 2024 (opiniërend)
Toekomst Ltc Odivia (opiniërend)
Rondvraag

Sluiting

* Bestuursverkiezing: voorzitter R.C. Mensinga is aftredend en niet herkiesbaar. D.S.H. Elzinga is aftredend en herkiesbaar. De heren J.H. Ossentjuk, G.A.M. Blankers en J. Musters hebben zich verkiesbaar gesteld.

Deelnemers Jaarvergadering

Roelof Mensinga | Tjerk Elzinga | Pierre Janssen | Gerben Miedema | Joran Bos | Stien Engberts | Joost Mulder

Afmelding met kennisgeving

Mirelle Ettema | Dineke Ossentjuk | Henk Ossentjuk

Copyright © 2022 Ltc Odivia Tennisclub Eenrum ‚óŹ Alle rechten voorbehouden