Algemene Ledenvergadering 2020

Beslis mee over jouw club!

Wij nodigen alle Odivia leden graag uit voor onze algemene ledenvergadering 2020. Deze jaarvergadering wordt gehouden op vrijdag 17 januari 2020 in 't Hok, aanvang 20.00 uur. Wij hopen dat vele leden de moeite willen nemen om naar de jaarvergadering te komen. Zoals altijd worden alle belangrijke zaken van onze tennisclub besproken. Als jij mee wilt praten en ben je van harte welkom. Na afloop is er natuurlijk ook dit jaar weer een gezellige borrel.

Reactieformulier

Wij vragen jou om onderstaand reactieformulier in te vullen zodat wij een idee hebben van het aantal deelnemers dat wij kunnen verwachten. Wij vinden het belangrijk dat alle leden gehoord kunnen worden. Als jij niet naar de jaarvergadering kunt komen of wilt komen, kun je jouw opmerkingen voor de jaarvergadering ook melden met dit formulier. Op deze wijze ingekomen opmerkingen worden gemeld en eventueel verder besproken in de jaarvergadering.

Deelnemer 1

Vul een naam in

Deelnemer 2

Vul een naam in

Opmerkingen

Bedankt voor jouw reactie.×
Opps! Er ging iets mis. Kun je het nog eens opniew proberen?×

Programma

Opening

Vaststelling agenda
Notulen algemene ledenvergadering 18 januari 2019
Jaarverslag 2019
Financieel Verslag 2019 | Verslag Kascommissie | Benoeming Kascommissie
Gastspreker Stan Naaktgeboren, toelichting tennistraining 2020
Evaluatie clubactiviteiten 2019
Evaluatie Toss op woensdag

Pauze

Begroting 2020 | Vaststellen contributie 2020
Wijziging huishoudelijk reglement
Bestuursverkiezing*
Rondvraag

Sluiting

* Aftredend en herkiesbaar R.C. Mensinga. Aftredend en herkiesbaar S.E. Engberts-Beereboom.

Deelnemers Jaarvergadering

Roelof Mensinga | Gerben Miedema | Tjerk Elzinga | Pierre Janssen | Ivan Slezak | Henk Ossentjuk | Jeroen Musters

Afmelding met kenisgeving

Klaas de Vries | Dineke Ossentjuk | Stien Engberts | Gina Janssen | Monique Holtjer | Henk Holtjer | Erik de Haan | Janke Wielinga | Frank Roelink | Heleen Roelink

Copyright © 2020 Ltc Odivia Tennisclub Eenrum ‚óŹ Alle rechten voorbehouden